3008, 2015

Connecting with Millennials – ontstijg de verschillen

Door |30 augustus 2015|

Om 10 uur zou hij worden opgehaald door vrienden. ‘Hij’ is de zoon van mijn man. Met zijn 19 jaar behoort hij tot het jongere deel van de Millennial Generatie. Mijn man en ik waren, zoals elke zaterdag, al lang en breed aan de slag op dat tijdstip en keken verbaasd op toen ‘hij’ om 10 […]

2907, 2015

Regie over je leven in negen weken

Door |29 juli 2015|

Is het zinvol om Millennials een coachtraject aan te bieden dat kort en intensief is? Met die vraag als leidraad startte ik op 7 mei jl. mijn Millennial Pilotprogramma, een coachtraject specifiek gericht op Millennials. Na tweeëneenhalve maand is het duidelijk: je kunt in negen weken tijd weer de regie hebben over je leven en […]

2105, 2015

De impact van de Millennial Generatie

Door |21 mei 2015|

De Millennial Generatie bestaat uit 4 miljoen personen. Ieder van hen beschikt over een uniek potentieel. En samen vormen ze binnen een jaar of vijf het grootste deel van de werkende populatie van ons land. Dat maakt deze generatie ontzettend belangrijk voor organisaties. De Millennials zijn opgegroeid met de nieuwste technologieën en bouwen voort op […]