Incompany

Millennial Coach

Het gemak van incompany coaching.

 

Millennial Coach biedt graag in samenwerking met uw organisatie incompany (inhouse) coaching aan. Hierdoor beperken we de reistijd van uw medewerkers en houdt u de facilitaire kosten in eigen hand.

Belangrijk in inhouse coaching is dat we ongestoord kunnen werken en dat privacy gewaarborgd is.

Hieronder vindt u enkele opties van Millennial Coach.

 

 

Batches inkopen

maximale flexibiliteit

 

Coaching en mentoring op afroep

 • onmiddellijke interventie
 • persoonlijke aanpak naar behoefte
 • bevorderend
Maximale flexibiliteit in coaching

Met de batches van coachgesprekken biedt Millennial Coach u maximale flexibiliteit.

U koopt tegen gereduceerd tarief een aantal coachingsgesprekken in voor uw organisatie. Wie van uw organisatie er gebruik van maakt en wanneer staat vrij, zolang de coaching maar wordt ingezet binnen de verzilverperiode.

 • Inclusief gratis kennismaking van een half uur per persoon met (één van) de coach(es) via MS Teams of Zoom; ook als deze besluit geen gebruik te maken van coaching.
 • Extra batches koopt u in tegen dezelfde voorwaarden, ongeacht de omvang.

De voordelen

 1. De coaching is niet persoonsgebonden; iedere persoon van uw organisatie kan er gebruik van maken.
 2. Of een medewerker nu één gesprek nodig heeft of veel meer, het valt binnen hetzelfde abonnement.
 3. Hoe meer gesprekken u inkoopt, hoe meer korting op het basistarief.

 

Professionele identiteit

individueel traject

 

Maatwerk coaching voor mediors

 • versterking van de professionele mens
 • gericht excelleren (2e of 3e baan)
 • semi-preventief

 

Dit traject duurt circa 3 maanden en is zuiver maatwerk. Het doel is het versterken van de professionele identiteit, het bevragen van assumpties en gericht excelleren. Centraal staat de mens als professional én privépersoon.

Het traject bestaat uit:

 • intake
 • offerte
 • 3-7 coachgesprekken
 • stressevaluatie (0- en 1-meting)
 • procesverslag

Aandacht voor aspecten als:

 • paradigma’s en verhoudingen
 • professioneel profileren
 • omgaan met andermans emoties
 • zelfbeeld en wereldbeeld
 • regie nemen

Talent voor de Toekomst

maatwerktraject

 

Training en coaching binnen teams

 • individuele ontwikkeling als katalysator
 • vergroten gezamenlijke veerkracht
 • anticiperend

Dit traject is volledig afgestemd op de organisatiebelangen enerzijds en de individuele uitdagingen anderzijds. Dit bepaalt mede de duur en de uitkomst.

Het doel is de organisatie in staat stellen te anticiperen op de toekomst via:

 • creativeit
 • veerkracht
 • professionele identiteit

Kern van de aanpak zijn deze drie pijkers:

 1. embedded coaching
 2. advanced intervention
 3. organisational desire

Via diverse werkvormen stellen we de diepste  motivatie van de organisatie vast. Dit absolute waartoe geeft niet alleen richting maar ook energie aan ieder die voor de organisatie werkt. Zo kunnen mensen oplossingen vinden in de meest uitdagende situaties die de toekomst aanreikt.

Succesvolle start

individueel traject

 

Mentoring en coaching voor juniors

 • versnelt overstap van studie naar werk
 • leren werken (1e baan)
 • bronbestrijdend

 

Dit traject duurt 6 tot 9 maanden. Doel is het verwerven van een professionele werkhouding bij start dienstverband/carrière en het opheffen van belemmerende overtuigingen.

Het traject bestaat uit:

 • een intake
 • 6 coachgesprekken
 • 1 evaluatiegesprek
 • motivatie- en gedragsanalyse
 • 3 evaluatiemomenten met leidinggevende

Speciaal werkboek met aandacht voor o.a.:

 • verbinding met de organisatie
 • professioneel communiceren
 • omgaan met feedback
 • zelfbeeld en zelfinzicht
 • verantwoordelijkheid nemen

Aanvragen

Over Millennial Coach

Millennial Coach is dé specialist in het coachen van hogeropgeleide professionals van de Millennial Generatie. Sinds 2015.

Privacyverklaring Millennial Coach (AVG)

Partners

Leden

Webshop

© Millennial Coach 2020

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, geluid, video, etc) die u op deze site en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Millennial Coach. De rechten van de beelden berusten deels bij Millennial Coach; overige beelden zijn betrokken van gratis platformen.

Algemene Voorwaarden