Incompany coaching en training

Organisaties kiezen steeds vaker voor het aanbieden van coaching aan hun medewerkers. Dit is een effectieve manier om hen te faciliteren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is coaching een laagdrempelige aanpak bij problematiek die jonge professionals tegenkomen in de arbeidscontext, bijvoorbeeld zoals zich op dit moment voordoet naar aanleiding van de corona-epidemie.

Maatwerk aanbod
Organisaties kunnen bij Millennial Coach kiezen voor het afnemen van groepssessies, individuele trajecten en  batches van gesprekken. Bij een batch van een aantal gesprekken is er sprake van groepsvoordeel: hoe meer gesprekken u op voorhand afneemt, hoe meer korting u op de gespreksprijs krijgt, terwijl de gesprekken voor willekeurig welke medewerker te gebruiken zijn. Lees hieronder verder voor meer informatie.

PRIJS OP AANVRAAG

Incompany coaching en training in batches

Wilt u uw medewerkers in het algemeen coaching aanbieden, zonder dat u weet wie er precies gebruik van zullen maken? Dan is het aankopen van gesprekken in batches een uitkomst. U ontvangt uiteraard een aangename korting op het zakelijk gesprekstarief van €175,-. Hoe meer gesprekken u inkoopt, hoe meer korting u ontvangt. Meer informatie op aanvraag: Aanvraag offerte.


Incompany traject 'Succesvolle Start'

'Succesvolle Start' is een individueel traject voor veelbelovende starters op de arbeidsmarkt. Doel is het verwerven van een professionele werkhouding in het startjaar van het dienstverband. De duur van dit traject is  6 tot 9 maanden. In deze perdiode verwerft de starter een professionele werkhouding en leert zij of hij zichzelf beter kennen en zich verhouden tot de organisatie. Daarnaast is er extra aandacht voor het opsporen en opheffen van belemmerende overtuigingen en gedragspatronen. Zo krijgt de jonge professional een vliegende start. Inclusief intake, materialen, Persoonlijke Profiel Analyse, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie. Prijs op aanvraag. De volgende aspecten komen aan bod.

  • Kunnen omgaan met verwachtingen en verantwoordelijkheden.
  • Verbinding met de organisatie en inzicht in motivatoren.
  • Leren prioriteiten te stellen en professionele communicatie
  • Kunnen schakelen tussen verschillende rollen en houdingen waardoor je effectever wordt.
  • Bewustwording van de manier waarop je situaties benadert en hoe je hierin acteert.

Incompany traject 'Professionele Identiteit'

Professionele Identiteit is een individueel traject voor hoger opgeleide Millennials. Dit traject duurt circa 3  maanden en is zuiver maatwerk. Het doel is het versterken van de identiteit als professional, het bevragen van assumpties en gericht excelleren. In dit maatwerktraject komt de gehele mens aan bod: je kunt namelijk de professional niet scheiden van de privépersoon. Hoe sterker de mens, hoe krachtiger de professional. Na de gratis intake ontvangt u een offerte. Het traject bestaat uit 3 tot 5 coachgesprekken en een slotevaluatie. Er is in dit traject nadrukkelijk aandacht voor aspecten als:

  • paradigma’s en verhoudingen;
  • professioneel profileren;
  • omgaan met eigen en andermans emoties;
  • zelfbeeld en wereldbeeld;
  • regie nemen.

Na dit traject is het zelfsturend en zelfreflecterend vermogen toegenomen. De professional  positioneert zich als expert met hoofd en hart voor de organisatie waaraan zij of hij zich verbindt. Prijs op aanvraag.


Incompany traject 'Talent voor de Toekomst'

Talent voor de Toekomst is een zuiver maatwerktraject. Het richt zich op het vermogen van een organisatie om wendbaar te zijn, wat de toekomst ook brengt. Dit incompany traject zet individuele ontwikkeling in als katalysator om de gezamenlijke veerkracht te vergroten. Mede hierdoor helpt het de organisatie te anticiperen op de verre toekomst: het zet namelijk de persoonlijke ontwikkeling van mensen in als hefboom. Daarnaast maken groepssessies onderdeel uit van dit traject. We zetten meer dan één trainer / coach in; hoeveel stemmen we af op de organisatiebehoefte. Prijs op aanvraag.


Meer weten over Manny Moerman? Volg haar op LinkedIn.

Andere suggesties…