Talent voor de Toekomst

Talent voor de Toekomst is een zuiver maatwerktraject. Het richt zich op het vermogen van een organisatie om wendbaar te zijn, wat de toekomst ook brengt.

Dit incompany traject zet individuele ontwikkeling in als katalysator om de gezamenlijke veerkracht te vergroten. Mede hierdoor helpt het de organisatie te anticiperen op de verre toekomst: het zet namelijk de persoonlijke ontwikkeling van mensen in als hefboom.

In dit traject zetten we meer dan één trainer / coach in; hoeveel stemmen we af op de organisatiebehoefte.

Prijs op aanvraag.

Talent voor de Toekomst

Talent voor de Toekomst is een maatwerktraject dat uw organisatie in staat stelt te anticiperen op de verre toekomst. Dit doet het door de persoonlijke ontwikkeling van mensen als hefboom in te zetten. Daarnaast is het traject afgestemd op de organisatiebelangen enerzijds en de individuele uitdagingen anderzijds.

De gezamenlijke veerkracht vergroten is essentieel. De katalysator die we hiervoor inzetten is Individuele ontwikkeling in combinatie met training en coaching binnen teams. Daarbij dienen de strategische organisatiebelangen als inhoudelijke kapstok. Het traject anticipeert zo op ontwikkelingen die we van tevoren gezamenlijk in beeld brengen.

Drie pijlers

De kern van de aanpak zijn deze drie pijlers:

  1. embedded coaching
  2. advanced intervention
  3. organisational desire

Via diverse werkvormen stellen we de diepste motivatie van de organisatie vast. Dit absolute waartoe geeft niet alleen richting, maar ook energie aan ieder die voor de organisatie werkt. We combineren dit met drie waarden die in de aanpak centraal staan: creativeit, veerkracht en professionele identiteit. Zo kunnen mensen oplossingen vinden in de meest uitdagende situaties die de toekomst aanreikt.

Lange termijn

Dit is een traject dat uw organisatie versterkt voor de lange termijn. het gaat verder dan de gebruikelijk 3, 5 of 7 jaar. De kracht van dit traject is onlosmakelijk verbonden met de professionele en persoonlijke groei die de deelnemers nu realiseren, zowel individueel als in teamverband. Deze mensfactor zorgt ervoor dat de aanpak, duur en de uitkomst van dit traject afhankelijk zijn van de vastgestelde en gekozen organisatiebehoeftes en langetermijnstrategie.

Heeft u interesse dit traject? Neem rechtstreeks contact op met Manny Moerman via manny@millennialcoach.nl of via het aanvraagformulier.


Meer weten over Manny Moerman? Volg haar op LinkedIn.