Een Succesvolle Start

2.900,00

Wi je een Succesvolle Start? Kies dan dit individuele traject voor veelbelovende starters op de arbeidsmarkt. Het doel van dit traject is het verwerven van een professionele werkhouding. Wat levert het onder meer op?

 • Leren omgaan met verwachtingen.
 • Kunnen schakelen tussen verschillende rollen en houdingen, zodat je effectiever wordt.
 • Prioriteiten stellen en workload managen.
 • Bewustwording van de manier waarop je situaties benadert en hoe je hierin acteert.
 • Leren professioneel te communiceren.

Na aanschaf van dit traject nemen we contact met je op voor het plannen van het intakegesprek.

Een Succesvolle Start is een individueel traject voor veelbelovende starters op de arbeidsmarkt. De duur van dit traject is maximaal 9 maanden. In deze negen maanden verwerft de starter een professionele werkhouding en leert zij of hij zichzelf beter kennen en zich verhouden tot de organisatie. Daarnaast is er extra aandacht voor het opsporen en opheffen van belemmerende overtuigingen en gedragspatronen. Zo krijgt de jonge professional een vliegende start. Het traject omvat:

 • een intake;
 • 6 coachgesprekken;
 • 1 evaluatiegesprek;
 • motivatie- en gedragsanalyse;
 • 3 evaluatiemomenten met leidinggevende;
 • een werkboek (pdf).

De volgende aspecten komen aan bod.

 • Kunnen omgaan met verwachtingen.
 • Inzicht in welke rol het best bij je past.
 • Leren prioriteiten stellen.
 • Weten waarvan je energie krijg en waarvan niet.
 • Kunnen schakelen tussen verschillende rollen en houdingen waardoor je effectever wordt.
 • Sterker in je schoenen staan, zowel in het werk als privé.
 • Bewustwording van de manier waarop je situaties benadert en hoe je hierin acteert.

In het werkboek van een Succesvolle Start is onder meer aandacht voor verbinding met de organisatie, professioneel communiceren en verantwoordelijkheid nemen.


Meer weten over Manny Moerman? Volg haar op LinkedIn.