Is het zinvol om Millennials een coachtraject aan te bieden dat kort en intensief is? Met die vraag als leidraad startte ik op 7 mei jl. mijn Millennial Pilotprogramma, een coachtraject specifiek gericht op Millennials. Na tweeëneenhalve maand is het duidelijk: je kunt in negen weken tijd weer de regie hebben over je leven en loopbaan.

Het programma
Het Millennial Pilotprogramma zou negen weken in beslag nemen en bestond uit een intakegesprek, maximaal 7 individuele coachgesprekken en een slotevaluatie. Het was de bedoeling dat het programma een duidelijke opbrengst zou hebben. De coachee zou (meer) regie over leven en loopbaan ervaren en vat krijgen op belemmerende overtuigingen. Verder zou het traject moeten leiden tot meer werkplezier, meer uitdaging in het werk en een grotere productiviteit.

De coachees
Zes belangstellenden hadden zich voor deze pilot aangemeld, allen dames. Vier van hen behoren tot de doelgroep (geboren in de periode 1980-2000), twee van hen niet. De redenen voor deelname waren te scharen onder drie thema’s: carrièrekeuzes, werkdruk, en persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. Wat waren de resultaten?

Resultaat
Geen van de coachees bleek behoefte te hebben aan alle 7 coachgesprekken. Het aantal gebruikte gesprekken varieerde van 3 tot 6. Na afloop gaven ze aan dat het traject hen het volgende had gebracht:

  • meer regie;
  • besluitvaardigheid;
  • helderheid en rust;
  • meer bewustzijn van eigen gedrag en keuzes;
  • (nieuw) perspectief qua loopbaan;
  • toepasbare handvatten voor gestructureerd werken.

Meer regie
Iedere coachee ervoer dat zij meer regie nam na afloop van het programma dan ervoor. Daar zijn ook duidelijke voorbeelden van, die ik niet nader omschrijf in verband met de vertrouwelijkheid. Voor ‘vat hebben op belemmerende overtuigingen’ gaven ze gemiddeld een 7,2. Ik was ook benieuwd of het traject effect had gehad op werkplezier, ‘uitgedaagd voelen in het werk’ en de productiviteit. Het lijkt er echter op dat een periode van negen weken te kort is om daarin een duidelijke verbetering te realiseren. Op basis daarvan heb ik inmiddels mijn programma aangepast met een follow-up-gesprek na twee maanden. Ieder van de deelnemers was tevreden over het traject. Met vijf 8-en en een 10 spraken ze hun waardering uit.

Verder onderzoek nodig
Het Pilotprogramma is geslaagd, een kort en intensief traject werkt. Verder lijkt het enkele verschillen tussen de Millennial Generatie en eerdere generaties te bevestigen, namelijk dat Millennials minder gevoelig zijn voor hiërarchie en meer uitgaan van gelijkwaardigheid; en dat ze een andere kijk hebben op work/life-balance. Maar met slechts zes deelnemers is dit verre van een statistisch verantwoorde conclusie. Daarmee zijn diverse vragen onbeantwoord gebleven. Wat onderscheidt de Millennial precies van andere generaties? In hoeverre zijn de veronderstelde kenmerken van de Millennial Generatie werkelijk van invloed op hun loopbaankeuzes en de plek die werk in hun leven inneemt? Wat betekent dit voor de manier waarop organisaties hun HR-beleid en aansturing inrichten? Verder (wetenschappelijk) onderzoek is nodig. Wordt vervolgd.