over Millennial Coach

Ik ben Manny Moerman, inmiddels 6 jaar Millennial Coach. Ik begeleid Millennials, zodat zij hun persoonlijke uitdagingen overwinnen en nieuwe perspectieven bieden voor onze steeds sneller veranderende wereld. Dat is mijn missie.

In mijn tijd als communicatieadviseur was er maar één taak die ik moeiteloos bleef doen: stagiairs begeleiden. Ze kwamen met nieuwe ideeën voor het aanpakken van organisatieproblemen, maar kregen zelden gehoor. Ik luisterde en daagde hen uit. En wat een kick was het als het een stagiair toch lukte verschil te maken.

Coaching en mentorschap voor de professionals uit de Millennial Generatie is mijn manier om de wereld beter te maken. Mensen voorbij hun belemmerende overtuigingen en soms zelfs angsten begeleiden is het mooiste wat er is voor mij. Mijn kerncompetenties zijn een veilige ruimte creëren, uitdagen, spiegelen, inspireren, steunen, enthousiasmeren, provoceren, lachen en weer loslaten.

Met mijn organisatie leg ik me exclusief toe op het coachen, begeleiden en inspireren van hoogopgeleide professionals die behoren tot de Millennial Generatie. Millennials zijn geboren in de jaren 1980 tot 2000. Elke nieuwe generatie die de arbeidsmarkt betreedt heeft te kampen met haar eigen uitdagingen.

Als het gaat om Millennials, kom je vaak termen als FOMO en burn-out tegen. De oplossing ligt voor de hand. Professionals die werk doen dat past bij hun kwaliteiten en drijfveren, zijn gelukkiger en succesvoller. Zij bouwen dan mee aan een betere organisatie en zelfs betere maatschappij. Het is daarom mijn missie dat zij weten wie ze werkelijk zijn en ontdekken wat ze komen doen.

Benieuwd waar ik jou bij kan helpen?

Ik verzorg met plezier een korte lezing over het coachen van Millennials. Stuur een bericht via: info @ millennialcoach.nl, bel: 0610420440, of stuur me een gepersonaliseerd contactverzoek op LinkedIn.

Wanneer ben je een Millennial?

De term Millennial Generatie is bedacht voor de generatie die als eerste volwassen wordt in het nieuwe millennium. Dát is de oorspronkelijke Amerikaanse definitie. Kortom: iedereen die is geboren in de periode 1980 – 2000 behoort tot de Millennial Generatie.

Download de whitepaper ‘Hoe investeren in Millennials generaties verbindt en uw organisatie versterkt’

Forse uitdagingen

Als mensheid staan we voor een aantal forse, mondiale uitdagingen. Zoals klimaat, eenzaamheid, plastic soep, migratie, werkgelegenheid, privacy & cyber security, sociale ongelijkheid, onverdraagzaamheid, welvaartskloof en nog veel meer. Daarop zijn antwoorden nodig.

Deze antwoorden help ik te vinden door Millennials te coachen

Elke nieuwe generatie die de arbeidsmarkt betreedt heeft te kampen met haar eigen uitdagingen. En Millennial Coach ziet het als haar sociale opdracht hen zodanig te begeleiden, dat zij hun persoonlijke uitdagingen overwinnen en nieuwe perspectieven bieden voor een veranderende wereld. 

Specifieke trajecten

Jonge professionals die werk doen dat past bij hun kwaliteiten en drijfveren, zijn gelukkiger en succesvoller. Ook bouwen ze mee aan een betere wereld. Het is daarom mijn missie dat zij weten wie ze zijn en wat ze willen doen. Dus heb ik via Millennial Coach speciaal voor hen diensten en trajecten ontwikkeld.

voor bedrijven
vertel me meer