De Millennial Generatie bestaat uit 4 miljoen personen. Ieder van hen beschikt over een uniek potentieel. En samen vormen ze binnen een jaar of vijf het grootste deel van de werkende populatie van ons land. Dat maakt deze generatie ontzettend belangrijk voor organisaties. De Millennials zijn opgegroeid met de nieuwste technologieën en bouwen voort op de verworvenheden van eerdere generaties, positief en negatief. Wat is hun impact? Dat ga ik nader onderzoeken.

Wat naar voren komt uit diverse bronnen is dat ze zorgt voor een paradigmashift: organisaties gaan van Planning & Control of Support & Challenge naar Connect, Contribute & Co-Create. De visie van deze generatie op kennis en samenwerking is wezenlijk anders en kan zorgen voor een ontwrichtende verandering in de economie, politiek en wetenschap. De Millennial Generatie boeit mij niet voor niets enorm.

Ik behoor tot de generatie vóór hen, ben opgegroeid met andere paradigma’s. Sommige aspecten van deze generatie vind ik terug in mezelf, zoals weinig waarde hechten aan hiërarchie, voorkeur hebben voor verbinding in plaats van macht. Ik kan me in hen inleven en bij hen aansluiten. Daardoor kan ik deze professionals begeleiden bij het vinden van hun passie en het leveren van hun unieke bijdrage.

Ik merk ook de verschillen tussen hen en mij en dat maakt me nieuwsgierig. Wat onderscheidt hen precies van eerdere generaties? Zijn er nog duidelijke verschillen tussen Millennials onderling? Hoe sluiten de Millennials aan op organisaties gestoeld op het ‘oude denken’?
Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe komen we tot co-creatie?

In deze blog deel ik mijn bevindingen met je. Ik kijk uit naar je reactie en bijdrage.