Om 10 uur zou hij worden opgehaald door vrienden. ‘Hij’ is de zoon van mijn man. Met zijn 19 jaar behoort hij tot het jongere deel van de Millennial Generatie. Mijn man en ik waren, zoals elke zaterdag, al lang en breed aan de slag op dat tijdstip en keken verbaasd op toen ‘hij’ om 10 uur zijn bed uit en de keuken in kwam rollen. “Had jij niet een afspraak om 10 uur?” vroeg ik verwonderd. “Euh ja, maar dat wordt toch altijd later”, was zo ongeveer het antwoord. Eerlijk gezegd begreep ik er niets van. Tot ik een passage las in het boek ‘Think and grow digital’ van Joris Merks-Benjaminsen. Millennials zijn een connecting generatie.

Flexibele kijk op plannen
“[De Millennials] hebben altijd al toegang gehad tot alle informatie en al hun vrienden, de hele tijd. Zij kunnen zich eenvoudigweg niet een tijd voorstellen waarin je je vrienden op een duidelijk afgesproken plaats en tijd moest ontmoeten, omdat je niet in staat zou zijn elkaar nog te vinden als je je niet nauwkeurig aan die afspraak hield. Daardoor hebben zij een veel flexibeler kijk op plannen en op het maken van afspraken.” (p. 5 – vrij vertaald vanuit het Engels)

Impact van digitale ontwikkelingen
Dit geeft in al zijn eenvoud aan hoeveel impact de digitale ontwikkelingen hebben op de jonge generaties. Millennials denken wezenlijk anders dan de generaties voor hen. Dat dit op onvermoede momenten kan botsen op de werkvloer is evident. Een recent voorbeeld uit de praktijk werd me in de schoot geworpen toen ik een manager sprak over het coachen van Millennials. Dat was zeker wel nodig, vond hij, want die weten niet hoe je kwesties met collega’s uit de wereld helpt.

Wat gebeurde er dan precies? vroeg ik. De manager stak van wal. Een jongere medewerker had voor zijn project iemand nodig gehad, maar wist die persoon via e-mail maar niet te bereiken en had daarover vervolgens in een gesprek met zijn manager geklaagd. “Waarom loopt hij niet even naar die collega toe?” zei de manager tegen me. “Ze moeten echt leren relaties aan te gaan met collega’s, het werkt nu eenmaal beter als je elkaar even persoonlijk spreekt.”

Ontstijg de verschillen
Natuurlijk heeft de manager een punt. En dat heeft de Millennial ook. Want waarom wordt er niet gewoon op zijn e-mail gereageerd? Waar het natuurlijk om gaat is dat de generaties begrip gaan ontwikkelen van elkaars denkwijzen. Als je weet hoe het bij de andere generatie werkt, kun je daarmee rekening houden en daadwerkelijk tot samenwerking komen. Je ontstijgt dan de verschillen en kunt elkaars vaardigheden, kennis en ideeën benutten.

Connecting
Merks-Benjaminsen heeft daarover een treffende passage geschreven in bovengenoemd boek (p. 15): “If you start any new job by connecting with the right people to hear their views and ideas, you’ll be much more effective in assessing the exact value of your skills and ideas, in positioning them in the organisation, and getting the support of the right people.

Dan moet je natuurlijk wel weten wat je ‘skills’ zijn. Jongeren zijn zich daar echt nog niet altijd van bewust. Juist de werkomgeving leent zich ervoor dat te ontdekken: door zowel de verbinding aan te gaan met collega’s als met jezelf. De verbinding aangaan is nodig in een omgeving met verschillende generaties. Onderling regelen de Millennials het wel. De zoon van mijn man werd gewoon opgehaald. Anderhalf uur later.